Misja
Działalność
Historia
Galeria
Oferta
Technologia
Kruszenie-Mielenie
Kontakt
Dojazd

RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH

Technologiczny proces obróbki

 Źródłem powstawania odpadów jest sam człowiek to on tworzy produkty, zużywa je, a następnie wyrzuca, przez co tworzą się sterty śmieci.

 Początkowym rozwiązaniem było magazynowanie śmieci tworząc ogromne wysypiska z czasem jednak powierzchnie, jakie zajmowały wysypiska powiększały się, więc pomyślano o tym czy nie można śmieci wykorzystać i przetworzyć w inny produkt bądź uzyskać ten sam.

 Wraz z rozwojem technologicznym człowiek zaczął produkować tworzywa sztuczne, których czas biodegradacji był bardzo długi, co spowodowało wtórne wykorzystywanie odpadów tworząc nowe produkty

 Do sortowni dostarczane są odpady zmieszane oraz odpady surowcowe, które zostały wysegregowane u źródła tj. pochodzą z selektywnej zbiórki, bądź z wspominanych wysypisk.Dowożone do hali odpady, w zależności od tego czy są przywiezione luzem czy też w workach, zostają podawane ładowarką do rozrywarki worków, lub z jej pominięciem bezpośrednio na przenośnik. Przenośnik transportuje odpady do sita bębnowego, gdzie zostają one rozdzielone na trzy frakcje. Frakcja odpadów o najmniejszej średnicy (0-60 mm) jest kierowana na składowisko jako przesypka technologiczna. Pozostałe dwie frakcje (60-180 mm i powyżej 180 mm), bogatsze w surowce wtórne trafiają do kabin sortowniczych. W kabinach tych pracownicy ręcznie sortują odpady, każdy stoi przy otworze, do którego wrzuca dany materiał, a on ląduje w pojemnikach zbiorczych. Odpady sortowane u źródła są bezpośrednio podawane do kabiny sortowniczej z pominięciem sita bębnowego. Reszta odpadów, która nie nadaje się do wtórnego wykorzystania trafia do kontenera, a następnie kierowana na składowisko.

  Tworzywa sztuczne sortowane są na podstawowe grupy:

  • PET ( politereftalan etylenu) kolorowy- butelki plastikowe np. po wodzie mineralnej
  • PET, ( politereftalan etylenu) bezbarwny,
  • HDPE (polietylen wysokiej gęstości)- opakowania np. po płynach do płukania
  • LDPE (polietylen niskiej gęstości),
  • PP (polipropylen) wszelkiego rodzaju plastikowe elementy
  • ABS - np. obudowy telefonów

 Z sortowni posegregowane tworzywa trafiają następnie w miejsce gdzie są pakowane i belowane. Pakowanie oraz belowanie odpadów pozwala na łatwy transport do następnego miejsca przeróbki bądź do zakładu, który się tym zajmuje.

 Następnym krokiem jest system kruszenia i mielenia, podczas, którego wielko gabarytowe przedmioty są kruszone na mniejsze i następnie trafiają do młynu, z którego przemiał pakowany jest w BIG BAGI

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "EKO-RECYKLING" © Wszelkie prawa zastrzeżone